Ako sa môžete stať členom Združenia podnikateľov regiónu Púchov?


Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia združenia na základe písomnej prihlášky žiadateľa. Pri vstupe musí nový člen prehlásiť, že pristupuje k stanovám združenia a zaplatiť vstupný členský príspevok vo výške 1 000 EUR.

V prípade, že máte záujem o vstup, môžete tak urobiť využitím formulára


Kontaktný formulár

Sky Bet by bettingy.com