Združenie podnikateľov regiónu Púchov svoju činnosť vykonáva na základe dobrovoľnosti v záujme dosiahnutia týchto cieľov:

  • vytváranie organizačných, materiálnych a ekonomických podmienok pre presadzovanie záujmov členov združenia v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti
  • zastupovanie a ochrana záujmov členov združenia voči iným hospodárskym, spoločenským subjektom
  • vzájomná výmena informácií v oblasti podnikania (resp. o podnikateľských aktivitách)
  • spolupráca, príp. koordinácia spoločného postupu pri realizácii podnikateľských akcií väčšieho rozsahu na území SR i v zahraničí
  • spracovanie informačného systému o podnikateľských aktivitách členov, príp. monitoring chýbajúcich oblastí podnikania vrámci regiónu
  • prostredníctvom svojich zástupcov zabezpečiť styk s orgánmi štátnej správy regiónu v záujme pozitívneho ovplyvňovania jeho rozvoja
  • poradenské služby, školenia, výmenné stáže odborníkov

Predstaviteľmi Združenia podnikateľov regiónu Púchov sú:
Doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. prezident ZPRP


Ing. Ján Riško, tajomník ZPRP
Sky Bet by bettingy.com